Skip to content
Home » Kinnitati ESF programm “Eesti kutsete süsteemi arendamine”

Kinnitati ESF programm “Eesti kutsete süsteemi arendamine”

Programmi käigus luuakse kutsete süsteemi uus kontseptsioon ja kvaliteeditagamise printsiibid, mis liidab seni eraldi toiminud kutse- ja hariduskvalifikatsiooni hindamise. Töö käigus kaasajastatakse kutsetegevuste klassifitseerimispõhimõtted ning koostatakse Eesti kutsete kataloog. Lisaks saavad programmi käigus oma teadmisi täiendada inimeste kutseoskusi hindavate organisatsioonide töötajad.

Lõpptulemusena peab Eestis rakenduma kaheksa-astmeline kvalifikatsioonisüsteem, mille põhimõtetes on Euroopa Liidu liikmesriigid omavahel kokku leppinud. Uus süsteem toetab elukestvat õpet ja muudab Euroopa riikides kasutatavad hindamissüsteemid omavahel võrreldavaks, see omakorda lihtsustab tööjõu vaba liikumist Euroopa Liidu riikide vahel.

Programmi rakendamise üheks eelduseks on uus kutseseadus, mille eelnõu kiitis valitsus heaks 6. märtsil.
„Kutsete süsteemi arendamise" programmi elluviijaks on Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, programmi rahaliseks mahuks on ligi 52 miljonit krooni, Euroopa Sotsiaalfond annab sellest summast üle 44 miljoni ning Eesti riigi kanda jääb kaheksa miljonit krooni.


Skip to content