Skip to content
Home » Käivitus infosüsteemi teise arendusetapi ärianalüüs

Käivitus infosüsteemi teise arendusetapi ärianalüüs

Oktoobris anti ettevalmistava analüüsiga hoog sisse oskuste ja kutsete infosüsteemi teisele arendusetapile. Hanke võitjaks tuli Krabu Grupp ning sealsed analüütikud proovivad seitsme kuu vältel vastust leida järgmistele olulistele küsimustele.

 • Kuidas rakendub Kutsekoja kompetentsuse kontseptuaalne mudel?
 • Kuidas luuakse senisest parem ühendus Kutsekoja erinevate süsteemide ja tegevuste vahel (prognoosisüsteem, kutsesüsteem, kutseregister, kommunikatsioonitegevused)?
 • Milliseid teenuseid tasuks planeerida rahvusvahelisest kogemusest õppides (nt Skillsinstrumenteni, O*NET-i, Clearinghouse’i kompetentsimudelid jm)?
 • Kuidas seostatakse Eesti süsteem Euroopa oskuste klassifikaatori ESCO-ga?
 • Kuidas seostatakse süsteem varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteemi VÕTA-ga?
 • Kuidas integreeritakse Töötukassa, HTM-i ja muude potentsiaalsete arenduspartnerite eesmärgid, võimalused ja vajadused (nt minukarjäär.ee, Haridusportaali teenused, EHIS, töövahenduskeskkonnad, õppeinfosüsteemid)?
 • Kuidas võtab süsteem arvesse HTM-i tellitud kutsesüsteemi rakendumise analüüsi tulemusi?
 • Kuidas lahendab süsteem kutseregistri vajadusi (sh töömaailma kutse andmise e-halduskeskkonna loomist ning kutse- ja oskustunnistuste andmebaasi arendamist)?
 • Millisel viisil ühildub süsteem Europassiga?
 • Milliseid võimalusi/teenuseid tuleks planeerida rahvusvaheliste töö- ja õpivõimaluste kuvamiseks ja isiku profiiliga sidumiseks ning milline peaks olema selle funktsionaalsuse tehniline lahendus?
 • Millised võimalused ja vajadused on oskuste süsteemis kasutada tehisaru?
 • Kuidas rakendub oskuste süsteemis personaalsete õpiteede programm?

Lähemalt saab ärianalüüsi kohta lugeda hankedokumentidest siin.

Ave Ungro, oskuste süsteemi arendusjuht

Skip to content