Skip to content
Home » Hariduse kutsenõukogu valis esimehe ja andis kutse andja õiguse Tartu Ülikoolile mitme õppekava osas

Hariduse kutsenõukogu valis esimehe ja andis kutse andja õiguse Tartu Ülikoolile mitme õppekava osas

 

Täna Kutsekojas uues koosseisus kogunenud Hariduse kutsenõukogu valis esimeheks Margus Pedaste, aseesimeheks Toomas Kruusimägi ning otsustas anda kutse andja õigused Tartu Ülikoolile mitme õppekava osas.

 

Tartu Ülikool sai õpetaja, tase 7 kutse andmise õiguse järgmiste magistritaseme erialade lõpetajatele: võõrkeeleõpetaja; klassiõpetaja; klassiõpetaja mitmekeelses koolis; kehaline kasvatus ja sport.

Õpetaja, tase 6 kutse andmise õigus anti järgmiste bakalaureuse taseme erialade lõpetajatele: koolieelse lasteasutuse õpetaja; koolieelse lasteasutuste õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas.

Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutse andmise õigus anti õppekavade humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis ning põhikooli mitme aine õpetaja lõpetajatele.   Noorsootöötaja, tase 6,  kutset hakatakse andma noorsotöö eriala lõpetajatele. 

 

Kutsenõukogu on  Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.  

 
Skip to content