Skip to content
Home » Haapsalu Kutsehariduskeskus sai puittoodete tehnoloogi kutse andmise õiguse

Haapsalu Kutsehariduskeskus sai puittoodete tehnoloogi kutse andmise õiguse

Metsanduse kutsenõukogu andis Haapsalu Kutsehariduskeskusele alates 31. märtsist 2022 õiguse anda oma kooli lõpetajatele puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutse.

Kutse antakse 5. taseme kutseõppe õppekava „Puittoodete tehnoloog“ lõpetajatele.

Kutsehariduskeskusele sai kutse andmise õigus tähtajatult.

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on toote tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine ning toote valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja tootmisprotsessi ettevalmistamine.

Varasemast on Haapsalu Kutsehariduskeskusel kutse andmise õigus hooldustöötaja, lapsehoidja, pehme mööbli valmistaja ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutseõppe õppekava lõpetajatele.

Skip to content