Skip to content
Home » Europassi seminar Oslos

Europassi seminar Oslos


11. detsembril toimus Oslos Põhja- ja Baltimaade Europassi Keskuste seminar, mille teemaks oli mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamine ja kuidas seda dokumenteerida Europassi dokumentides. Tormod Skjerve, kes on ECVET ekspertgrupi liige, tutvustas mitteformaalse ja informaalse õppe aluspõhimõtteid. Irene Handeland Euroopa Noored Norra büroost rääkis Noortepassist ja selle kasutamiseks. Noortepass on programmi Euroopa Noored viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassiga on välja töötatud metoodika, kuidas kirjeldada ja analüüsida mitteformaalse õppe teel saadud kogemusi.  Põhja- ja Baltimaade Europassi keskuste arutelu tulemusena leiti, et mitteformaalse ja informaalse õppe tulemuste kirjapanemiseks Europassis on vaja Europassi dokumentide kohandamist või muutmist. Seminaril osales Margit Paakspuu.
Skip to content