Skip to content
Home » Europassi hindamisraport

Europassi hindamisraport

Europassi tegevust hinnatakse iga nelja aasta järel. Perioodi 2008.- 2012.a  hindamise eesmärk oli analüüsida Europassi rolli ja ülesandeid ning anda soovitusi edasisteks arenguteks teiste Euroopa algatuste ja poliitika raames. Andemete kogumiseks analüüsiti läbi erinevaid dokumente, raporteid, uuringuid, viidi läbi 48 intervjuud ning korraldati üle-euroopaline küsitlus, millele vastas 17 000 inimest.  

Kasvav Europassi Euroopa kodulehe külastajate arv näitab, et teadlikkus Europassi dokumentidest on märgatavalt tõusnud. Eriti kasulikuks pidasid Europassi dokumente tööd otsivad inimesed. Võrreldes 2008. a tulemustega on töötute seas 51% rohkem neid, kes on kasutanud tööotsingutel mõnda Europassi dokumenti.  Samas mittekasutajatest üle poolte (61%) ei olnud Europassi dokumentidest üldse teadlikud. Edaspidi tuleb teavitustegevuses rohkem tähelepanu pöörata otsekontaktidele ning sotsiaalmeediale.

Europassi lisandväärtusena nähakse eelkõige kvalifikatsioonide, oskuste ja õpiväljundite kirjeldamise  võimaldamist lihtsal ja arusaadav viisil. Europass motiveerib inimesi ennast analüüsima ning oma oskusi ja teadmisi väljendama.

Europassi Keskused võtavad hindamisraporti tulemusi ja soovitusi arvesse edasises töös, et suurendada veelgi Europassi kasutajate ja sellest kasu saajate arvu.

Loe täielikku raporti siit. 

Skip to content