Skip to content
Home » Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise koordinatsioonikeskuste, Europassi ja Euroguidance ühiskohtumine Brüsselis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise koordinatsioonikeskuste, Europassi ja Euroguidance ühiskohtumine Brüsselis

6.-7. novembril toimus Brüsselis EQF-NCP, Europassi ja Euroguidance keskuste ühisseminar, mille eesmärk oli lähemalt tundma õppida üksteise tegevusi ning planeerida edasist koostööd. Kutsekojast osalesid Maaja- Katrin Kerem ja Margit Paakspuu.

Peamised teemad, mille üle arutleti:

Euroopa Liidu hariduspoliitika arengutest ja tulevikusuunad: kõrghariduse rahvusvahelistumine, Erasmus+, noorte tööpuuduse vähendamine, Euroopa oskuste, kvalifikatsioonide ja ametite klassifikaatori (ESCO) tutvustus ja sidumine teiste El algatustega.

Euroopa ühtne oskuste ja kvalifikatsioonide ruum ja kuidas see mõjutab EQF- NCP, Europassi ja Euroguidance keskuste tööd.

Ettepanekute tegemine Euroopa ühtse oskuste ja kvalifikatsioonide ruumi paremaks rakendamiseks.

Teisel päeval toimusid eraldi Europassi keskuste koosolek ja Euroopa kõrgharidusruumi võrgustiku ning NCP-de ühiskoosolek.

Skip to content