Skip to content
Home » Euroopa Komisjon esitleb uusi Euroopa õppimise digitunnistusi

Euroopa Komisjon esitleb uusi Euroopa õppimise digitunnistusi

Euroopa Komisjon korraldab esmaspäeval, 25. oktoobril esitluse, kus tutvustatakse uusi digitunnistusi, mis tõendavad Euroopas õppimist.

Euroopa õppimist tõendavad digitunnistused on kogu Euroopa Liidus autentsed ning võrdsed sama teavet sisaldavate paberkandjal tunnistuste ja diplomitega. Digitaalse tunnistuse väljastanud asutust ja väljastatud kvalifikatsiooni usaldusväärsust on võimalik automaatselt kontrollida.

Digidiplomid ja -tunnistused ei lähe kaduma ega kahjustu, neid on raskem võltsida ja neid saab ühe nupuvajutusega piiriüleselt jagada.

Aga kuidas me teame, et diplom on usaldusväärne? Kuidas saavad kogu Euroopa õppeasutused väljastada diplomeid ja muid õppetunnistusi, mida on lihtne koostada ning sihtkohas lugeda ja kontrollida? Nendele küsimustele saabki vastuse Euroopa Komisjoni digitunnistuse esitlusel.

Europassi digitaalsete tunnistuste kohta saad rohkem infot siit: https://europa.eu/europass/en/what-are-digital-credentials.

Veebiesitlus toimub 25. oktoobril kell 12–13.30 ning see on inglise keeles. Vajalik on eelnev registreerumine.

Esitlusürituse avab Euroopa töökohtade ja sotsiaalsete õiguste volinik Nicolas Schmit. Järgnevad Euroopa õppimist tõendavate digitunnistuste väljastajate ja kasutajate esitlused ning kogemuslood.

Taust

Euroopa Komisjon käivitas täielikult uuendatud Europassi keskkonna 2020. aastal. Lisaks senisele CV koostamise tööriistale sisaldab see uuenduslikke ja turvalisi võimalusi oma õpi- ja töökogemuse salvestamiseks ning kandideerimisel esitamiseks.

Arendustööde uue etapi tulemusena on käivitunud võimalus väljastada, saada, salvestada, esitada ning kontrollida õpingute lõpetamist tõendavaid tunnistusi ja diplomeid. Europassi digitunnistusi saavad tasuta väljastada kõik avalik- ja eraõiguslikud õppeasutused, sh täienduskoolitusasutused, kes liituvad Euroopa Komisjoni loodud infrastruktuuriga.

Lisainfo: Heli Oruaas, Europassi keskus Eestis, sihtasutus Kutsekoda, heli.oruaas@kutsekoda.ee, tel 679 1714.

Skip to content