Skip to content
Home » Esimesed Eesti ettevõtluskonsultandid said kutsetunnistused

Esimesed Eesti ettevõtluskonsultandid said kutsetunnistused

Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA), EASi ja Kutsekoja koostöös koostati konsultantide kutsestandard ning töötati välja konsultantide arenguprogramm, et ühtlustada Eestis pakutavate konsultatsiooniteenuste kvaliteeti ning suurendada ettevõtete kindlustunnet konsultatsiooniteenuste tellimisel. Arenguprogrammi ja kutsestandardi väljatöötamist, samuti konsultantide hindamist kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

EKA juhatuse esimehe Andro Kullerkupu sõnul tingis kutsestandardi väljatöötamise ning hindamisvõimaluse loomise mure ärikonsultatsiooniteenuste kvaliteedi pärast. „Nii majanduse jahenemine kui ka läbiviidud uuringud näitavad, et ettevõtjad prognoosivad konsultatsioonivajaduse suurenemist, olgu see siis ettevõtte asutamise, ekspordi alustamise või uude tegevusvaldkonda või turule sisenemise alal," selgitas Kullerkupp. „Seetõttu kasvab oluliselt ka konsultandi vastutus, sest saadav nõu võib olla mõnele ettevõttele otseselt elu ja surma küsimuseks, millest sõltuvad töökohad, turupositsioon ning majandustulemused. Arenguprogrammi ja hindamise läbinud konsultandilt abi paludes võib ettevõtja olla kindel, et ta saab asjatundlikku ja kvaliteetset nõustamisteenust."

EASi personali- ja koolitusüksuse direktori Heidi Solba kinnitusel tõi uuring „Konsultatsiooni- ja koolitusturg Eesti ärisektoris" välja eeldiagnostika sagedase puudumise konsultatsiooniprotsessis, mis seab kahtluse alla osa teenusepakkujate professionaalsuse. „Eeldiagnostika puudumine viitab sellele, et tihti püütakse kliendi probleemide kuulamise asemel pakkuda valmislahendust, mis ei pruugi aga kõige paremini kliendi vajadusi katta," lausus Solba. "Arenguprogrammi väljatöötamisel lähtuti sellest, et konsultant suudaks alati kaardistada iga nõustamisteenust sooviva ettevõtte hetkeolukorra. Programmi koostamisel kasutusel olnud rahvusvaheline SFEDi mudel käsitleb konsultatsiooniprotsessi pigem kliendi toetamisena tema vajaduste mõistmisel ja lahenduste leidmisel, mitte aga tema õpetamise või valmislahenduste müümisena."

2007. aasta novembris Kutsekojas kinnitatud Eesti konsultantide kutsestandard sätestab nõudmised ettevõtluskonsultatsioonide pakkujatele, hõlmates nii erialateadmisi kui ka praktilisi oskusi kliendi teenindamisel. Nõudmised erinevad vastavalt sellele, kas hindamisel taotletakse nooremkonsultandi, konsultandi või vanemkonsultandi kutsetunnistust. Konsultantide teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning hindamiseks algatati EASi eestvedamisel konsultantide arenguprogramm. Hindamise läbinud saavad Eesti konsultandi kutsetunnistuse. 2008. aastal osales arenguprogrammis 36 konsultanti, kellest 30-le omistati konsultandi kutsetunnistus.

Alates 2009. aastast hakkab EKA kuulutama kutse taotlemise protseduuri välja 2 korda aastas. Assotsiatsioon korraldab iga konsultandi koolitus- ja arenguvajaduste personaalse hindamise. Selle eesmärgiks on prognoosida kutse taotleja vastavust kutsestandardi nõuetele ning kaardistada koolitusvajadused. Kui kutsestandardis kirjeldatud teadmised ja oskused on konsultandil juba olemas, siis pole konsultantide arenguprogrammis osalemine vajalik.

Konsultandi kutsekvalifikatsiooni tõendamine koosneb intervjuust kandidaadiga, intervjuust kandidaadi kliendiga, videosimulatsioonist kas taotleja kliendiga või assotsiatsiooni organiseeritud kliendiga ning testist. Teadmiste kontrollimise test sisaldab küsimusi strateegilisest juhtimisest, finantsjuhtimisest ja raamatupidamisest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, personalijuhtimisest, innovatsioonist ja tehnoloogiatest, turundusest, protsesside juhtimisest ja organiseerimisest. Lõpliku otsuse kutsetunnistuse väljaandmise kohta langetab kutsekomisjon, kuhu kuuluvad EASi, Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni, Eesti Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Koolitusfirmade Liidu ning erapooletute konsultantide esindajad.

Allikas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Loe lisaks Konsultandi kutsetunnistus kindlustab kvaliteetse teenuse, Algis Perens


Skip to content