Skip to content
Home » Ehitusala kutseoskuste hindamine

Ehitusala kutseoskuste hindamine

Ehitustegevuse ajutine tagasihoidlikkus ei ole kahandanud noorte meeste huvi lõpetada mõne aasta eest kutseõppeasutustes alustatud ehitusalased õpingud. Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi alusel on ehitus üks madalama väljalangevusega õppesuundi (vt joonis).

Õpingute katkestamine kutsehariduses 2007/08.
Allikas: EHIS 10.11.2008.

Samal ajal on aasta-aastalt suurenenud nende õppurite huvi, kes taotlevad lisaks õppeasutuse lõputunnistusele ka kutsetunnistust.

Aastatel 2002-2009 II kvartal ehitustöölistele antud kutsetunnistuste arvulised näitajad

Sel kevadel algas noorehitajate kutseoskuste hindamine varakult – esimene hindamine toimus aprilli alguses Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, järgnesid juunikuised hindamised Haapsalu, Pärnu, Tartu ja Narva Kutseõppekeskuses ning Tallinna Ehituskoolis.

Ehitusala oskustöötaja kutsetunnistuse saamine eeldab kutsealase kirjaliku valikvastustega testi sooritamist ja ülesande lahendamist. Hindamise teises etapis on vaja tõendada oma teadmisi, vastates suuliselt kahele kutsealasele küsimusele.

Hindamiskomisjonid on aastate jooksul tõdenud, et põhiliselt jäävad noored hätta ehitusalase kirjaliku ülesande lahendamisega. Selle üheks põhjuseks peetakse põhikooli lõpuks saavutatud aritmeetikaoskuse lünklikku ja madalat taset. Teiseks põhjuseks võivad olla napid võimalused ehitusplatsil sõna sekka öelda – pigem rakendatakse praktikante konkreetsete tegevuste teostamiseks kui nende kavandamiseks. Siit ka vähesed kogemused või nende puudumine tööprotsessi ette valmistamiseks.

Skip to content