Skip to content
Home » Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit ning kolm kõrgkooli said kutse andja õigused

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit ning kolm kõrgkooli said kutse andja õigused

 

Täna, 29. märtsil esmakordselt kogunenud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Tehnikakõrgkoolile ja Eesti Maaülikoolile. Rõiva- ja Tekstiililiit võitis kutse andja konkursi rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala kutsetele ning sai kutse andmise õiguse järgmiseks viieks aastaks.

 

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit sai kutse andja õiguse järgmistele kutsetele: õmbleja, tase 3 ja tase 4; oskusõmbleja, tase 4 ning tekstiiliseadmete operaator, tase 4. Neid kutseid võivad taotleda kõik soovijad, kui nad täidavad kutse saamiseks vajalikud tingimused.

 

Kooli lõpetajatele avaliku konkursita kutse andmise õiguse andis kutsenõukogu Tallinna Tehnikaülikoolile diplomeeritud biomeditsiinitehnikainsener, tase 7 esmase kutse andmiseks, Tallinna Tehnikakõrgkoolile õmblustehnoloog, tase 6 ja konstruktor-modelleerija, tase 6 kutsete andmiseks ning Eesti Maaülikoolile diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmase kutse andmiseks.

 

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise kutsenõukogu loodi käesoleva aasta alguses töö lõpetanud kutsenõukogude baasil ning sinna kuuluvad Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidu, Eesti Inseneride Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu, Eesti Mehaanikainseneride Liidu, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu, Eesti Trükitööstuse Liidu, Eesti Väikelaevaehituse Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC/IMECC OÜ, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Rektorite Nõukogu, SA Innove ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.

 

Kutsenõukogu on Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Skip to content