Skip to content
Home » Eesti Rahvusvahelise Kosmeetikute Ühenduse kutse andmise õigus tunnistati kehtetuks

Eesti Rahvusvahelise Kosmeetikute Ühenduse kutse andmise õigus tunnistati kehtetuks

Teeninduse Kutsenõukogu otsustas tunnistada kehtetuks Eesti Rahvusvahelise Kosmeetikute Ühenduse (ERKÜ) kutse andja õiguse küünetehniku kutsetele ning juuksur, tase 4, juuksur tase 5, kosmeetik, tase 5 kutsetele alates selle aasta 23. augustist.

Kutsekoja algatatud haldusjärelevalve vahekokkuvõttest selgus, et ERKÜ ei ole kutse andmisel järginud kutseseaduse nõudeid ja Teeninduse Kutsenõukogus kinnitatud kutse andmise korras kehtestatud reegleid. Samuti esitas ERKÜ ise taotluse kutse andja õigusest loobumiseks.

Kutsekoda kuulutab välja konkursi kutse andja leidmiseks vastavatele kutsetele.

Skip to content