Skip to content
Home » Eesti Pottsepad ja Eesti Geodeetide Ühing jätkavad tegevust kutse andjatena

Eesti Pottsepad ja Eesti Geodeetide Ühing jätkavad tegevust kutse andjatena

 

Tallinn, SA Kutsekoda, 17. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika kutsenõukogu kinnitas geomaatika kutseala kutsete ja pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjad järgmiseks viie aastaseks perioodiks. Nimetatud valdkondades jätkavad kutseandjatena MTÜ Eesti Geodeetide Ühing geomaatika kutseala kutse andjana ning MTÜ Eesti Pottsepad pottsepa kutsete kutse andjana.„Tänane otsus kutse andjate jätkamise kohta oma tegevusaladel näitab Eesti kutsesüsteemi stabiilsust ehituse, kinnisvara ja geomaatika valdkonnas,“ ütles kutsenõukogu aseesimees ja Kinnisvara Hindajate Ühingu esindaja Martin Kõiv ja lisas: „on igati tervitatav, et järjest enam ettevõtjaid hindab kutsetunnistusega meistreid, mida näitab ka kutseeksamite sooritamise ja tunnistuste taotlemise kasvav populaarsus.“

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu kinnitas ka uute kutsestandarditena ehitusplekksepa kutsestandardid tasemetel 3 ja 4, millest esimese saab koolilõpetaja kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel ja teine on töökogemusega inimeste kutsealaste kompetentside hindamiseks.Kutsenõukogu on Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardid. Kutsenõukogu annab kutse andjale kutse andmise õigused, teostab järelevalvet ning kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse.

 

Skip to content