Skip to content
Home » Eesti Maastikuarhitektide Liit jätkab kutse andjana

Eesti Maastikuarhitektide Liit jätkab kutse andjana

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas maastikuarhitekti kutsete andjaks Eesti Maastikuarhitektide Liidu kuni 17.10.2022. Avalikule konkursile esitas avalduse vaid üks soovija, senine kutsete andja, Eesti Maastikuarhitektide Liit.

 

Kutsenõukogu kinnitas ka diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutsestandardi muudatuse. Lisandunud on uus osakutse, energiatõhususe modelleerija, tase 7. Vajadus sellise osakutse järele tuleneb ehitusseadustiku muudatustest. 
Skip to content