Skip to content
Home » CEPIS: „18 IT spetsialisti ametiprofiili e-Competence Framework’i abil kirjeldatud!“

CEPIS: „18 IT spetsialisti ametiprofiili e-Competence Framework’i abil kirjeldatud!“

     

CEPIS (The Council of European Professional Informatics) on hiljuti valmis saanud projekti, mis analüüsib Euroopa IT spetsialistide kompetentse. Pea 2000 IT spetsialisti 28st  Euroopa riigist (sealhulgas meie naabrid Läti ja Soome) on projekti kaasatud. Projekti sisuks on hinnata E-Competence Framework’i kasutust  IT ametite kirjeldamisel. ECDL Eesti osales ECDL Foundation’i aastakonverentsil, kus CEPIS ka valitud partneritele esimest korda projekti tulemusi tutvustas. Esmases ülevaates on mitmeid asju, mis Eesti kutsearenduse tööd edasi aitavad.

            

Projekti käigus on e-Competence Framework’i põhjal ära kirjeldatud 18 IT spetsialisti ametit. Kirjeldused on leitavad SIIT. Need 18 ametit on järgnevad:

 

 • IT Manager
 • IT Quality Manager
 • IT Client Manager
 • IT Sales & Marketing Consultant
 • IT Applications Consultant
 • Business Analyst
 • IT Project Manager
 • IT Systems Analyst
 • Software Developer
 • Integration & Testing Engineer
 • IT Systems Architect
 • IT Security Manager
 • Database Manager
 • Network Manager
 • IT Administrator
 • IT Systems Engineer
 • Service Support Manager
 • IT Trainer

 

Igale ametiprofiilile on määratud vajalik tase eCF’i 5 valdkonna lõikes (1.Plan, 2.Build, 3.Run, 4.Enable, 5.Manage) ja nende sees 44 kompetentsi lõikes, st mis tasemel on see kompetents  antud ametile vajalik  – neljaastmelises skaalas: 1. ei ole vajalik (None); 2. baasteadmine (Basic); 3. Keskmine (Intermediate); 4. Kõrgtasemel teadmine (Advanced).

Eneseanalüüsi test IT spetsialistidele

Projekti käigus on IT spetsialisti teadmiste ja tema ametile vajalike kompetentside võrdlemiseks väljatöötatud enesehindamistest – SelfAssessmentTool. Testi tulemusena saab ülevaate, millised kompetentsid vastvalt valitud ametile on testi tegijal olemas, millised puudu ning millised üle. Test on avalik ja kõigile enesehinnanguks kättesaadav SIIT

Projekti põhijäreldused

Projekti raames on enesehindamistesti abil viidud läbi uuring 10 Euroopa riigis, mille põhjal tehakse järgmised järeldused:

1. IT ametite propageerimine Euroopa noorte hulgas on väga vajalik

2. IT spetsialistide pidev ametialane enesetäiendamine ja koolitus peab saama senisest oluliselt suuremat tähelepanu

3. Vaja on välja kujundada IT karjääri profiilid ja nendele vajalikud koolitus- ja enesearenduse nõuded ja hindamiskriteeriumid

4. Kiiresti tuleb asuda tegelema soolise ebavõrdsusega IT ametites (naiste vähene hõivatus IT sektoris)

5. eCF on osutunud väga sobilikuks töövahendiks. Soovitus on eCF kasutusele võtta üle-euroopaliselt IT ametite ja 

kompetentsivajaduste kirjeldamisel ja koolitusvajaduste hindamisel

Projekti Euroopa ja ka riikide aruanded, kus uuring läbi viidi on kättesaadavad SIIT.

Kuidas projekt aitab Eesti kutsearendust edendada?

Projekt ja uuring 10 riigis annab kindlust ITLi poolt  Eesti IT kutsearenduses valitud teele – eCF on reaalsuses kasutust ja kinnitust leidnud. Loodud mudel muudab nimetatud 18 kutse Eesti kutsestandardite koostamise tublisti lihtsamaks. Saame võtta aluseks koostatud kutseprofiilid  ja neis kirjeldatud kompetentsitasemete nõuded. Nende alusele lihtsustub edasine töö – teadmiste, oskuste, kogemuste määratlemise iga kompetentsi jaoks. Kõik IT spetsialistid saavad enesetesti abil oma kompetentsidest ülevaate. Samuti saavad personalitöötajad ja koolitajad kasutada seda tööriista koolitusvajaduste ja spetsialiseerumiste kaardistamiseks. 

     

Uudis on PDF kujul allalaetav SIIT.

Skip to content