Skip to content
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mäetöölise kutsetele

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mäetöölise kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi mäetöölise kutsetele kutse andja leidmiseks. Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2020.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:

1. Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2. Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3. Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4. Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5. Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul

Mäetöölise kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

Märkus: kutseõppe tasemeõppe lõpetajate tasu kalkuleerimisel tuleb arvestada määruse “Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” lisas kehtestatud ülemmääradega.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT (juhend koos linkidega).

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2020.

Õiguslik taust:

Kutseseadus 

Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu

Skip to content