Skip to content
Home » Arvamusküsitlus rätsepa kutsestandardite kavanditele

Arvamusküsitlus rätsepa kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud kergete rõivaste rätsep, tase 4 ja rätsep-stilist, tase 5 kutsestandardi kavandid, millele ootame tagasisidet.

Töörühm täiendas ja täpsustas mõlemas kutsestandardis kompetentside struktuuri ja sõnastusi ning viis sisse standardi vormist lähtuvad muudatused.

Kavandid tutvumiseks:

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 4. novembril 2021 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks tehnika, tootmise ja töötlemise kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content