Skip to content
Home » 8. septembril algab Rannakalurite koolitus

8. septembril algab Rannakalurite koolitus

Rannarahva Muuseum koolitab koostöös MTÜ Harju Kalandusühinguga ja MTÜ Räimeühinguga tulevasi ja praeguseid rannakalureid. Rannakaluri koolitusprojekti eesmärk on kasvatada rannakaluritele väärilist järelkasvu koos kõigi selleks tööks vajalike teadmistega. Nendeks teadmisteks on näiteks mereliikluse tundmine ja paadisõidu oskused. Esimeseks koolitusmooduliks oligi väikelaevajuhi koolitus, mis toimus kevadel. Nelikümmend tulevast rannakalurit ja merega lähedalt seotud inimest said võimaluse sooritada väikelaevajuhi eksami. Projekti eesmärk ongi aidata koolitada teadlikku, meretavadest ja -traditsioonidest lugupidavat ning esmaste ning põhiliste meresõiduoskustega rannakalurit.

            

Koolitus tõstab kindlasti rannakalurite kutseoskusi ja väärtust turul, sest meresõiduoskused on rannarahvale eluliselt vajalikud. Kuigi neid oskusi pärandatakse põlvest-põlve, siis uuendused ja seadusemuudatused on vajalikud teadmised, mida iseõppimise vormis on raske omandada. Septembris alustab koolituse teine moodul, mis keskendub eelkõige rannakaluri väljaõppeprogrammile, mille aluseks on rannakaluri kutsestandard. Koolituse positiivse soorituse järel on võimalik saada Rannakalur I kutsetunnistus.

               

Kahest moodulist koosnev koolituste tsükkel peab tagama rannakalurile vajalikud teadmised ja oskused. Mõlemad moodulid on üksteisele täienduseks ja nii saavad tulevased rannakalurid vajalikud kutseoskused ning teadmised võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Moodulid on koostatud lähtuvalt kutsestandardist. Koolitus kestab aprillist oktoobrini. Koolituse lõppedes on võimalus jätkata praktilise töökogemuse käigus merel juba õppinud ja pikema staažiga kalurite kõrval, et omandada vaid kalapaadis edasiantavaid kutseoskusi.

                

Rannakaluri koolituse II mooduli ehk Rannakaluri väljaõppekursusel on veel mõned vabad kohad. Mooduli maht on 80 akadeemilist tundi ning see vastab kehtestatud kutsekvalifikatsiooninõuetele. Koolitus toimub loenguvormis laupäeviti ja toimumise kohaks on Rannarahva Muuseum, Nurme tee 3, Viimsi. Kursus kestab 6 nädalat, 08.09 – 13.10.2012. Koolitust rahastab PRIA ja see on osalejatele tasuta. Registreerimiseks palume saata motivatsioonikiri aadressile: ilona@rannarahvamuuseum.ee 
Skip to content