Skip to content
Home » 36 uut Eesti konsultanti saavad kutsetunnistused

36 uut Eesti konsultanti saavad kutsetunnistused

28. jaanuaril said kutsetunnistused 36 uut Eesti ärikonsultanti, kelle teadmisi ja kogemusi hinnati vastavalt konsultantide kutsestandardile.

Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA), EASi ja Kutsekoja koostöös korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel juba teist aastat järjest konsultantide arenguprogrammi ning ärikonsultantide pädevuse hindamist, et ühtlustada Eestis pakutavate konsultatsiooniteenuste kvaliteeti ning suurendada ettevõtete kindlustunnet konsultatsiooniteenuste tellimisel.

EKA juhatuse esimehe Andro Kullerkupu sõnul on konsultantide arenguprogrammi läbinud ning atesteeritud ärinõustajate arv kasvanud Eestis 80-ni. „Koos majanduskriisiga on hüppeliselt suurenenud ka ärikonsultantide vastutus," ütles Kullerkupp. „Kuna ettevõte pühendab konsultandi oma ärisaladustesse, on igati loomulik, et sarnaselt advokaatide, arstide ja teiste lähemate nõustajatega toimib eneseregulatsioon ka ärikonsultatsioonide valdkonnas. See hõlmab nii kutsestandardit, konsultantide pädevuse hindamist, kutse omistamist kui ka probleemsetele juhtumitele hinnangu andmist eetikakomisjoni poolt."

EASi arendusüksuse eksperdi Kerli Leppoja hinnangul näitab atesteeritud konsultantide arvu kasv, et konsultantide arenguprogramm on end õigustanud. „Ühelt pool on see programm täiendanud Eesti ärikonsultantide teadmisi ja kogemusi. Teisalt on kutsetunnistus omamoodi kvaliteedimärgiks konsultatsiooniteenuste tellijatele. Usun, et hindamise läbinud konsultandilt abi paludes saab ettevõtja asjatundlikku ja kvaliteetset nõustamisteenust, mis pakub lahendusi just tema konkreetsetele muredele."

2007. aasta novembris Kutsekojas kinnitatud Eesti konsultantide kutsestandard seab nõudmised ettevõtlusalaste konsultatsioonide pakkujatele, hõlmates nii erialaseid teadmisi kui ka praktilisi oskusi kliendi teenindamisel. Nõudmised erinevad vastavalt sellele, kas hindamisel taotletakse nooremkonsultandi, konsultandi või vanemkonsultandi kutsetunnistust. Konsultantide teadmiste ja oskuste täiendamiseks on EASi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil algatatud konsultantide arenguprogramm. Hindamise läbinud saavad Eesti konsultandi kutsetunnistused.

Konsultandi kutsekvalifikatsiooni tõendamine koosneb intervjuust kandidaadiga, intervjuust kandidaadi kliendiga, nõustamise videosimulatsioonist ning testist. Teadmiste kontrollimise test sisaldab küsimusi strateegilisest juhtimisest, finantsjuhtimisest ja raamatupidamisest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, personalijuhtimisest, innovatsioonist, turundusest, protsesside juhtimisest ja organiseerimisest. Lõpliku otsuse kutsetunnistuse väljaandmise kohta langetab kutsekomisjon, kuhu kuuluvad EASi, EKA, Eesti Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Koolitusfirmade Liidu ning erapooletute konsultantide esindajad.

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) on Eesti juhtimis- ja ärikonsultante koondav, arendav ja kutset omistav organisatsioon, mis asutati 1992. aastal ning mille liikmete arv on tänaseks kasvanud 63-ni. 2000. aastal loodud EASi eesmärk on edendada ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis. EAS tegutseb aktiivselt järgmistes valdkondades: uute jätkusuutlike ettevõtete toetamine, Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse ja tootearendusvõimekuse tõstmine, välismaiste otseinvesteeringute kaasamine Eesti majandusse, turismiekspordi suurendamine ja siseturismi arendamine, regionaalse arengu ja kodanikuühiskonna edendamine.

Skip to content