Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi turvateenistuja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi turvateenistuja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud turvateenistuja kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 17. oktoobriks.

Valminud on kolm uut turvateenistuja kutsestandardit: valvetöötaja, tase 3; turvatöötaja, tase 4 ja turvajuht, tase 5.

Uute turvateenistuja kutsestandardite koostamise põhjuseks on turvategevuse seaduse vastuvõtmine 08.02.2023. Seadus jõustub 1. juulil 2024.

Turvategevuse seaduse ja siseministri määruse „Turvategevuse eeskiri“ järgi on turvateenistujal töötamiseks nõutud valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi kutse.

Seadus korrastab turvatöötaja õigusi ja täiendab kutsesüsteemi valvetöötaja kutsega. Sätestatud on konkreetsed nõuded väljaõppele. Uue seadusega muutuvad ka kutsestandardis kasutatud terminid.

Dokumendid tutvumiseks

Valvetöötaja, tase 3

Turvatöötaja, tase 4

Turvajuht, tase 5

Kutsestandardis kasutatud terminid

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 17. oktoobril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому