Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi tegevusterapeudi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi tegevusterapeudi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud tegevusterapeut, tase 6 ja tegevusterapeut, tase 7 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 26. aprilliks.

6. taseme kutsestandardis täpsustati töö kirjeldust ja senised kutset läbivad kompetentsid sõnastati üldoskustena.

6. taseme kutsestandardi kõrvale töötati välja 7. taseme kutsestandard. 7. taseme tegevusterapeut on eriala tippspetsialist, kes lahendab nii rutiinseid kui keerulisi tegevusteraapia valdkonna juhtumeid, juhendab tegevusteraapia eriala üliõpilasi ja/või nõustab teisi erialaspetsialiste ning juhib meeskonda ja arendab oma eriala.

Kavandid tutvumiseks:

Tegevusterapeut, tase 6

Tegevusterapeut, tase 7

Kutsealased terminid

Eetikakoodeks

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  26. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil helen.uustalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому