Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi sisetööde elektriku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi sisetööde elektriku kutsestandardite kavanditele

Ootame kuni 25. märtsini tagasisidet ja ettepanekuid sisetööde elektriku kutsestandardite kavanditele.

Uuendatud kutsestandardites on põhjalikult muudetud sõnastust. Sisulised muudatused on järgnevad:

  • lisati juhendamise (4. ja 5. tase) ja juhtimise (5. tase) kompetents,
  • tase 3 juures kaotati valitavad kompetentsid,
  • täpsustati kutsetasemete erinevused (vt võrdlustabelit).

Kutsestandard tutvumiseks:

Kutsestandardi kavandi koostas töörühm, kuhu kuulusid esindajad erialaühendustest, ametit õpetavast kutsekoolidest ning valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest.

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks kutsenõukogule.

Sisetööde elektrik paigaldab ja hooldab kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalisepingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). Töötatakse peamiselt siseruumides.

Tagasisidet ootame hiljemalt 25. märtsil 2022 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому