Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi raudtee keevitaja ja teemehaanik kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raudtee keevitaja ja teemehaanik kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud kutsestandardid: raudtee keevitaja, tase 3, raudtee keevitusmeister, tase 5 ning raudtee teemehaaniku abi, tase 2, raudtee teemehaanik, tase 3, raudtee teemehaanik, tase 4, raudtee teemehaanik, tase 5. Kutsestandardite kavanditele ootame tagasisidet 27. märtsiks.

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutsestandardis kaotati uuendustega ära osakutsed pöörmete puhastaja, tase 2, raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2 ja ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2, sest selle taseme kutseoskused on abitöölise omad ning põhikutse saamine ei ole keeruline, sisaldades mõnesid baasteadmisi raudteel töötamise kohta. Samuti jäeti ära kompetents „Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine“, kuna teised kompetentsid katavad selle ära ning kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.

Raudtee teemehaanik, tase 3 kaotati ära osakutse sillatööline, tase 3, sest sisulist erinevust põhikutsega ei ole. Jäeti ära ka kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.

Raudtee teemehaanik, tase 4 kaotati ära osakutse teejärelevaataja, tase 4, sest selle järele ei ole töömaailmas vajadust. Jäeti ära kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.

Raudtee teemehaanik, tase 5 jäeti ära valitav kompetents „Pikkrööbastega rööbastee neutraliseerimise kavandamine, korraldamine ja tegemine“, sest selle järele puudub vajadus. Jäeti ära ka kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.

Raudtee keevitaja, tase 3 jäeti ära kompetents „Keevitustööde ohutusnõuete järgimine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.

Raudtee keevitusmeister, tase 5 täiendati kompetentside sõnastusi ja võeti välja kordused.

Täpsemalt vaata muudatuste kirjeldusi SIIT ja võrdlustabelitest: raudtee keevitaja kutsestandardite võrdlustabel, raudtee teemehaaniku kutsestandardite võrdlustabel.

Kavand tutvumiseks:

raudtee keevitaja, tase 3

raudtee keevitusmeister, tase 5

raudtee teemehaaniku abi, tase 2

raudtee teemehaanik, tase 3

raudtee teemehaanik, tase 4

raudtee teemehaanik, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 27. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому