Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi projektijuhi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi projektijuhi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud nooremprojektijuht, tase 5, projektijuht, tase 6 ja vanemprojektijuht, tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 29. septembrini.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastatii tulevikuoskused ja üldoskused.  Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Nooremprojektijuht, tase 5

Projektijuht, tase 6

Vanemprojektijuht, tase 7

Kutsetasemete võrdlustabel

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 29. septembril 2023 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому