Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi elektroonikaseadmete koostaja ja tehniku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi elektroonikaseadmete koostaja ja tehniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud elektroonikaseadmete koostaja ja elektroonikaseadmete tehniku kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 26. maiks.

Valminud on uuendatud elektroonikaseadmete koostaja, tase 2; elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandardite kavandid.

Kutsestandardite uuendamisel lisati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.  Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Kavand tutvumiseks:

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

Tasemete võrdlustabel

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 26. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil helen.uustalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому