Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi elektriinseneride kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi elektriinseneride kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6.-8. taseme elektriinseneride kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 22. juuniks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati vastutava isikuna elektripaigaldise projekteerimise, ehituse, käidu ja auditeerimise alal tegutsemiseks kohustuslikud (valitavad) kompetentsid: 6. tasemel B.3.7-B.3.13 ja 7-8. tasemel B.3.8-B.3.14. Lisati kutsetasemete tegevusõigused ning  nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel, lähtudes muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“.

Varasem mahukas kohustuslik kompetents „Elektroenergeetikaalane inseneritöö“  jaotati üldoskusteks (B.2) ning kitsamateks tööellu kuuluvateks tegevusteks (B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4).

Varasem spetsialiseerumine „Elektriautomaatika“ jäeti ära. Elektriautomaatika kompetentsid liideti „Elektrivõrkude ja -süsteemide“ kui ka „Ehitiste spetsialiseerumistega“.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused. Korrastati sõnastusi kõikide kutsestandardite ulatuses.

Kavand tutvumiseks:

Elektriinsener, tase 6

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7

Volitatud elektriinsener, tase 8

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. juuniks 2023 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому