Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi vedurijuhiabi ning vagunijärelevaataja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi vedurijuhiabi ning vagunijärelevaataja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud raudteevaldkonna kutsestandard vedurijuhiabi, tase 4 ning vagunijärelevaataja, tase 4 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 5. septembrini.

Töörühm otsustas saata arhiivi vedurijuhiabi, tase 2, kuna töömaailmas pole selle järele vajadust. Vedurijuhiabi, tase 3 asemel otsustas töörühm koostada vedurijuhiabi, tase 4, kuna töö iseseisvuse ja vastutuse ulatus vastab EKR tase 4-le.

Uus, 4. tase põhineb 3. tasemel. Standardi uuendamisel muudeti struktuuri – kompetentse tõsteti kokku ja jäeti ära. Selle eesmärgiks oli kirjeldada kutsestandardis ainult sisulised tööosad ning mitte rääkida töökorraldusega seotud tegevustest, mis on ettevõttespetsiifilised. Lisaks sellele lisati valitavate tööosadena vagunijärelevaataja kompetentsid. Soovijad saavad kutseeksamil tõendada ka neid. Vaata lähemalt dokumendist „Muudatuste kirjeldus“.

Töörühm otsustas saata arhiivi ka vagunijärelevaataja, tase 3 ja jätta ainult vagunijärelevaataja, tase 4.

Kutsestandardi uuendamisel muudeti struktuuri – kompetentse tõsteti kokku ja jäeti ära, et  kirjeldada kutsestandardis ainult sisulised tööosad. Vaata lähemalt dokumendist „Muudatuste kirjeldus“.

Dokumendid tutvumiseks:

Vagunijärelevaataja, tase 4

Vedurijuhiabi, tase 4

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 5. septembril 2023 e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому