Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi väikeettevõtja ja ärikorraldaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi väikeettevõtja ja ärikorraldaja kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 6. jaanuarini arvamusi ja tagasisidet ärikorralduse spetsialist, tase 5 ja väikeettevõtja, tase 5 uuendatud kutsestandardite kavanditele.

Ärikorralduse spetsialisti kutsestandard on läbinud põhjaliku uuenduse: kutsestandardis ei ole enam eraldi spetsialiseerumisi. Seni spetsialiseerumisega seotud kompetentsid on nüüd kirjeldatud baastasemel kohustuslikus osas.

Lisaks ei ole kutsestandardis enam eraldi loetletud teadmisi, tööks vajalikud teadmised kajastuvad tegevusnäitajates. Juurde on lisatud erialaseid IKT-oskusi.

Väikeettevõtja kutsestandardis ei ole enam eraldi tootearenduse ja eksporditegevuste kompetentse. Vajalikud tegevusnäitajad nendest kompetentsidest on kirjeldatud äritegevuse arendamise jt kompetentsides.

Sarnaselt ärikorralduse spetsialisti kutsestandardile on ka väikeettevõtja standardis kirjeldatud tööks vajalikud teadmised tegevusnäitajatesse integreerituna.

Kutsestandardid tutvumiseks

Arvamusi ja tagasisidet ootame hiljemalt 6. jaanuaril 2022 e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому