Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsestandardite kavanditele

Tuleohutuse valdkonna kutsestandardite töörühm on koostanud tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandardite kavandid.  Tagasisidet kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 15. augustiks.

Kutsestandardite uuendamiseks analüüsis töörühm tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi tööd eesmärgiga välja selgitada, millised on selle kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

Kutsestandardi eesmärk on kirjeldada olulised miinimumnõuded kutsealal töötamiseks. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel.

Kavandid tutvumiseks:

Tuleohutusspetsialisti- ja eksperdi kutsestandardite kavandid on koostanud:

  • Marek Hindreus, MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid
  • Georg Kalde, Päästeamet
  • Ain Karafin, Eesti Turvaettevõtete Liit
  • Mari Tikan, Siseministeerium
  • Margus Oberschneider, Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
  • Mart Olesk, Eesti Tuleohutusekspertide Liit
  • Rain Tõnson, Eesti Kindlustusseltside Liit
  • Alar Valge, Sisekaitseakadeemia

Ettepanekuid kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 15.08.2022 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Kutsestandardi töörühm arutab tehtud ettepanekud läbi ning koostab lõpliku versiooni. Kutsestandardite lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogule.

Перейти к содержимому