Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi kinnisvarahalduri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi kinnisvarahalduri kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 1. aprilliks arvamusi kutsestandardite kinnisvarahaldur, tase 4, kinnisvarahaldur, tase 5 ja kinnisvara haldusjuht, tase 6 kavanditele.

Peamised muudatused

  • Kutsestandardid on viidud uuele kutsestandardi vormile, sh sõnastatud üldoskused ja tulevikuoskused.
  • Kompetentside tegevusnäitajate sõnastused on ajakohastatud ning viidud tegevuse sisule paremini vastavaks.
  • Täpsustatud ja selgemalt on välja toodud kutse eri tasemete pädevuspiirid kinnisvara strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete ülesannete täitmisel.

Kutsestandardid tutvumiseks

Arvamusi koos ettepanekutega ootame 1. aprilliks e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Kutsestandard kirjeldab selged ja elulised nõuded kutseala töötajatele. Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel. Kutsestandardite lõplikud kavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Перейти к содержимому