Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi arhiivikorrastaja ja arhivaari kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi arhiivikorrastaja ja arhivaari kutsestandardite kavanditele

Arhiivinduse kutsestandardite töörühm on koostanud arhiivikorrastaja, tase 4  ja arhivaar, tase 6  kutsestandardite kavandid.  Tagasisidet kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 16. augustiks.

Kutsestandardite uuendamiseks analüüsis töörühm karjäärinõustaja tööd eesmärgiga välja selgitada, millised on selle kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

Kutsestandardi eesmärk on kirjeldada olulised miinimumnõuded kutsealal töötamiseks. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel.

Kavandid tutvumiseks:

Arhiivikorrastaja ja arhivaari kutsestandardite kavandid on koostanud:

  • Hille Oidema, MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
  • Jaak Rand, Eesti Äriarhiivi OÜ
  • Merle Sutt, Tallinna Linnaarhiiv
  • Hanno Vares, Rahvusarhiiv
  • Maret Võrno, Tartu Rakenduslik Kolledž

Ettepanekuid kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 16.08.2022 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Kutsestandardi töörühm arutab tehtud ettepanekud läbi ning koostab lõpliku versiooni. Kutsestandardite lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogule.

Перейти к содержимому