Перейти к содержимому
Home » CV olgu parajalt lühike ja meeldejääv

CV olgu parajalt lühike ja meeldejääv

Kui soovid tööle või õppima kandideerides oma CV-ga silma paista, pane rõhku nende teadmiste ja kogemuste esile toomisele, mis antud juhul sinu kandidatuuri toetavad. Europassi keskkonnas on CV-d luues olulisema esile tõstmine hõlbus.

Hea CV on korrektne,  parajalt lühike ning jätab sinust professionaalse mulje, toonitasid Kutsekoja välisprojektide spetsialist Heli Oruaas ning koordinaator Marja Saarma Eesti Töötukassa virtuaalsel töö- ja karjäärimessil Europassi töötuba läbi viies.

Pikaajalise karjäärinõustaja kogemusega Marja Saarma tõi välja, et CV-d ei tohi infoga üle koormata. Kui inimesel on aastate jooksul olnud palju erinevaid töökogemusi ning läbitud rida täiendkoolitusi, võib CV-st välja jätta kaugema mineviku ja koolitused, mille raames omandatud oskused on juba aegunud (nt ammused esmaabikoolitused) või mis antud juhul lisaväärtust ei anna.

Samas tuleb meeles pidada, et töökogemust vaadates hindavad tööandjad muuhulgas kandidaadi stabiilsust, mistõttu on oluline ära näidata viimase kümnendi ametialane teekond. Kui seal on töötamisel sisse jäänud pikemaid pause, võiks n-ö karjääripuhkuste kohta CV-sse selgituse panna. Varasemad tööülesanded võib esitada loeteluna, mida on hõlpsam pilguga haarata. Levinumate ametite puhul, kus tööülesanded on reeglina kõikide tööandjate juures samad, piisab isegi vaid ametinimetuse märkimisest.

Digioskuste ja keelte oskuse esitamine on tänapäeval oluline. Viiteid publikatsioonidele või varasematele töödele tasub lisada mõõdukalt ja läbimõeldult ning kindlasti tuleb kontrollida, kas lisatud lingid ikka töötavad.

Endast professionaalse mulje loomisel on oluline tähelepanu pöörata ka sellele, milline foto endast CV-le lisatakse, millisena end sotsiaalmeedias kuvatakse, millist meiliaadressi kasutatakse (kas „mammu666@…“ või „mari.maasikas@ …“).

Sünnikuupäeva, aadressi, perekonnaseisu jms infot ei pea tingimata CV-le lisama.

Kujundusega seoses tõi Saarma välja, et CV peab olema kergesti loetav, st ei ole mõtet CV-d üle disainida, ehkki loominguline lähenemine on üks võimalus end nähtavaks teha.

Europassi keskkonnas saab kogu info kokku koondada

Euroopa Komisjoni loodud europass.eu lehel saab CV koostada ka ilma sisse logimata, ent konto omanikel on hulk eeliseid, rääkis Kutsekoja välisprojektide spetsialist Heli Oruaas.

Kui luua Europassis oma profiil, saab sinna kirja panna kõik senised töö- ja õpikogemused, vabatahtliku töö, projektid, oskused jne. Kandideerima asudes on võimalik kogu profiilile sisestatud infost välja valida see, mis on antud juhul oluline ning kuvada CV-l vaid vastavad väljad. Tervikinfo jääb profiilile alles ning järgmisel korral saab sealt hõlpsasti teha teistsuguse valiku.

Europass pakub tasuta salvestamisruumi, mis tähendab, et kasutaja saab turvalisse Euroopa serverisse ülesse laadida kõik oma haridust tõendavad dokumendid, portfooliod, videotutvustuse jms ning neid kandideerimisdokumentidele lisada.

Europassi keskkonnas saab teha ka digioskuste testi ning hinnata oma keeleoskuste taset. Europassi CV-d on võimalik luua 31 keeles.

Tutvu Europassi portaaliga.

Перейти к содержимому