Перейти к содержимому
Home » Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja Europass on rakendunud edukalt

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja Europass on rakendunud edukalt

Euroopa Komisjoni algatused – Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja Europass – panustavad õpi- ja töörändesse, tagades oskuste ja kvalifikatsioonide nähtavuse ja läbipaistvuse Euroopas. Nende algatuste rakendamise hindamine annab ülevaate, mida on saavutatud ja mida teha edaspidi paremini.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on oluliselt kaasa aidanud kvalifikatsioonide läbipaistvuse kasvule, eriti formaalõppes. See võimaldab paremat rahvusvahelist tunnustamist ja kvalifikatsioonide võrdlemist, mis omakorda toetab õpi- ja töörännet.

Lisaks on EQF-i toel algatatud rahvuslike haridus- ja koolitussüsteemide kaasajastamise arutelusid, pakkudes väärtuslikku teavet ja ettepanekuid eri riikide kvalifikatsiooniraamistikele (NQF). Tulevikus on oluline jätkata tööd mitteformaalhariduse kvalifikatsioonide integreerimisel riiklikesse kvalifikatsiooniraamistikesse, et tuua EQF lähemale õppuritele, töötajatele ja tööandjatele.

Europass on tõestanud oma väärtust karjääri kujundamisel, koondades olulisi tööriistu ja teenuseid, et toetada eelkõige noori oma karjääritee alguses. Europassi portaali potentsiaali saab veelgi suurendada, kui pakkuda põhjalikumat teavet kvalifikatsioonide, õppimisvõimaluste ja karjäärikujundamise kohta.

Europassil on oluline roll töö- ja õpirände edendamisel Euroopa Liidus. Europass pakub mugavat CV vormi, mis aitab esile tõsta kasutaja teadmisi, oskusi ja kompetentse. Tugevama seose loomine Europassi ja EURESe vahel on suureks eeliseks, et laiendada mõlema platvormi mõju.

Loe ka Eesti Europassi keskuse viimast uudiskirja.

Перейти к содержимому