Перейти к содержимому
Home » Europassi keskus

Europassi keskus

Mis on Europass?

Europass on veebikeskkond Euroopa Liidu töö- ja õpirändajatele.

Europassist saad usaldusväärset teavet õppimise ja töötamise kohta eri Euroopa riikides. Tänu Europassile on tööandjal või haridusasutusel lihtsam sinu teadmisi ja oskusi hinnata ja võrrelda.

Europass on abiks ka neile, kes teistest riikidest inimesi enda kooli või ettevõttesse ootavad.

Europassi kasutamine on tasuta.

Parim võimalus õpingute ja karjääri haldamiseks Euroopas

Europass pakub sulle:

  • Lihtsasti täidetavat ja atraktiivse kujundusega CV-vormi 31 Euroopa keeles
  • Dokumentide hoiustamist ja turvalist jagamist
  • Digioskuste hindamise testi
  • Tööriistu, et anda õppeasutusele või tööandjale ülevaade oma oskustest ja kvalifikatsioonidest ning kontrollida oma kvalifikatsioonide õigsust
  • Usaldusväärset, ajakohast ja sinu vajadustele vastavat teavet õppimise ja töötamise kohta eri Euroopa riikides
  • Lingiviiteid vajalike tugivõrgustike juurde, mis lihtsustab sobivate kursuste ja vabade töökohtade leidmist

Europassi CV ja kaaskirja koostamisel on abiks põhjalikud juhised ja näited, mille abil saad ennast ise analüüsida. Lisaks töökogemustele ning haridusele, saad Europassiga kaardistada näiteks oma digipädevust, keeleoskust, üldoskusi jm.

Portaalist saavad tuge ja teavet eelkõige õpi- ja töövõimaluste otsijad, aga ka tööandjad, vabatahtlike organisatsioonid, personali- ja karjäärispetsialistid, nõustajad, noorteorganisatsioonid, haridus- ja koolitusasutused.

Europassi portaali kasutamine

Europassi portaal ning kõik selle vormid on eesti keeles. Portaali kasutamine on kõigile tasuta ning väga turvaline. Selle andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, keskkond on reklaamivaba, serverid asuvad Euroopas ning kasutatakse plokiahela (block-chain) tehnoloogiat.

Portaali saab kasutada nii sisseloginuna kui ka ilma, kuid registreeritud kasutajal on võimalusi enam.

Need, kes plaanivad õppimist või karjääri Eestis või mujal, saavad Europassi keskkonnas luua oma profiili, kuhu koguda kokku teave oma õpingute, koolituste, töökogemuse, keeleoskuse ja digioskuste kohta, samuti teave projektide, vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta.

Samuti saab isiklikus Europassi teegis hoida diplomeid, soovituskirju ja muid dokumente.

Kui aga tööandjad avaldavad Euroopa tööturuasutuste süsteemi portaalis (EURES, Eestis Töötukassa) vaba ametikoha teate, annab Europass sellest teada sobiva profiiliga tööotsijatele.

Õppimisvõimaluste ja kursuste alane teave on portaalist praegu 19 Euroopa Liidu liikmesriigi kohta. Infot saab otsida konkreetse õppekava, õppekava valdkonna, asukohariigi või ka kvalifikatsiooniraamistiku taseme järgi. 

Europassi portaalis on sulle töö- ja õpinguteotsingul abiks:

Europassi digitaalsed tõendid

Europassi digitaalsed tõendid on õiguslikult samaväärsed pabersertifikaatidega. Need võimaldavad asutustel väljastada digitaalseid ning võltsimiskindlaid kvalifikatsiooni- ja muid tõendeid. Samuti saab portaalis tõendeid turvaliselt säilitada ja jagada – paberil tunnistuste ja diplomitega ei pea enam vaeva nägema!

Neid tõendeid saab kasutada vabadele töökohtadele ja ülikoolidesse kandideerimisel, aga ka muudel eesmärkidel.

Taust

Europassi on loonud Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on hõlbustada ja lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist.

Lisaks Euroopa Liidule edendab Europass tööjõu vaba liikumist ka sellega külgnevate riikide vahel: Norra, Island, Šveits, Liechtenstein, Türgi ja Põhja-Makedoonia Vabariik. Kokku on Europassi projektiga liitunud 33 Euroopa riiki. Portaal on kättesaadav 31 keeles.

Kõigis liikmesriikides on loodud kohalikud Europassi keskused, kelle ülesandeks on edendada Europassi kasutamist ning teha teavitustööd. Eesti Europassi keskus alustas Kutsekoja juures tööd 1. mail 2005.

Täpsem info ja vastused tekkinud küsimustele
Vaata lisaks
Перейти к содержимому