Перейти к содержимому
Home » Arvamusküsitlus mootorsõidukitehniku kutsestandardite kavanditele

Arvamusküsitlus mootorsõidukitehniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on mootorsõidukitehnik, tase 4 ning mootorsõidukidiagnostik, tase 5 kutsestandardi kavandid, millele ootame tagasisidet.

Mõlema kutsestandardi sisu on põhjalikult üle vaadatud, sõnastusi uuendatud ja täpsustatud. Kutsestandardite struktuur jäi suures osas samaks.

Kavandid tutvumiseks:

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 30. septembril 2021 (k.a) e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks transpordi ja logistika kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому