Перейти к содержимому
Home » Valminud on õppematerjalid kutseoskuste hindajatele – kutse andjatele

Valminud on õppematerjalid kutseoskuste hindajatele – kutse andjatele

Kutsekoja koostatud videoloengutes antakse ülevaade olulisimast, mida tasub teada kutsesüsteemi, kutse andmise ning oskuste hindamise kohta.

Video formaadis lühiloengud on mõeldud eelkõige neile, kes kutse taotlejate kutseoskusi hindavad ja kutse andmise otsuseid teevad, selleks et kutsesüsteemi põhitõed oleksid arvesse võetud.

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma räägib videoloengus, mis on kutsesüsteem ning kes on selle osapooled. Kutsesüsteemi kvaliteedijuht Agne Lepikson selgitab, kuidas kutse andja õigusi taotleda ja mida seda tehes silmas pidada. Kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu selgitab kutse andmise protsessi juriidilisi nüansse ja kutse andmise korraldamist, samuti tutvustab ta vaidemenetlusega seonduvat.

Vaata lühiloenguid:

„Mis on kutsesüsteem“

„Kutse andja õiguste taotlemine“

„Kutse andmise protsess“

Vaidemenetlus kutse taotluse kohta tehtud otsuse üle“

„Eraõiguslik isik kutse andja ülesannetes“

Õppematerjalid on koondatud ka Kutsekoja lehele.

Videoloengud on valminud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel.

Перейти к содержимому