Перейти к содержимому
Home » Uuring: kasutajad hindavad kõrgelt EPALE fookusteemasid

Uuring: kasutajad hindavad kõrgelt EPALE fookusteemasid

EPALE kasutajad külastavad tihedalt kogukonna kodulehte ning hindavad kõrgelt EPALE fookusteemasid, millest lähtuvalt luuakse lehele uut sisu.

EPALE eestikeelne veebileht

Iga-aastane EPALE kasutajauuring näitas, et 2022. aastal kasutas 80% uuringus osalenud  658-st EPALE kasutajatest platvormi vähemalt kord kuus. Sarnane on kodulehe külastatavuse protsent olnud ka eelnevatel aastatel.

EPALE uusimast sisust teadlikkus jäi eri algatuste puhul vahemikku 47–73%. Kõige rohkem teati EPALE temaatilistest fookustest (73%) ning nendega seotud algatustest, nagu kogukonnalood (73%), EPALE intervjuud (68%), temaatilised kogumikud (67%) ja taskuhäälingusaated (60%). Seejuures hindas 92–96% EPALE temaatiliste fookuste ja nendega seotud algatustega kursis olevatest inimestest neid kasulikeks või väga kasulikeks.

85% vastanutest väitis, et neil on EPALE konto. 80% neist pidas registreerimisprotseduuri lihtsaks ja 20% pidas seda keeruliseks.

Pooled (50%) uuringus osalenud EPALE kasutajatest sirvisid saiti sisse logimata. See protsent on kõrgem võrreldes 2021. aastaga (45%) ja madalam võrreldes 2020. aasta  (57%) ja 2019. aasta uuringu (55%) tulemustega.

Külasta EPALE eestikeelset lehte.

Kokku 53% küsitlusele vastanud EPALE kasutajatest on suhelnud teiste EPALE kogukonna liikmetega veebiarutelude, praktikakogukondade, blogipostituste kommenteerimise, partneriotsingu taotluste otsimise või projektipartnerite leidmise funktsioonide kaudu. See näitaja on madalam kui 2021. aastal (61%), sarnane 2020. aasta näitajaga (52%) ning püsivalt kõrgem kui 2019. ja 2018. aasta näitaja (mõlemal aastal 40%).

EPALE erinevatest funktsioonidest ollakse rohkem tuttavad sellistega, nagu asjakohase sisu leidmine, nt blogipostitused, uudised, ressursid ja sündmused (89%), veebisaidile sisselogimine (88%), professionaalsete õppimisvõimaluste leidmine, nt kursused, MOOC-id ja avatud veebikursused (nn OER-id) (62%) ja üleslaaditav sisu (62%).  Teiste funktsioonide tundmine jäi vahemikku 40–61%.

Kasutajamugavuse vaates on vastajate hinnangul kõige lihtsamini kasutatavad funktsioonid veebilehele sisselogimine (80%), veebiarutelus osalemine (78%) ja asjakohase sisu leidmine (77%). Erasmus+ projekti loomine ja partneritaotluse loomine on funktsioonid, millega vastajad kõige rohkem vaeva näevad.

Kasutajate kaasamise parandamiseks pakutud ideedest hinnati kõige paremaks teavitussüsteemi täiustamist ja sündmuste otseülekande pakkumist. Neid lahendusi pooldas 82% vastanutest.

Juba seitsmes uuring

EPALE kasutajauuringu viidi läbi 32 keeles ajavahemikul 24. oktoober kuni 21. detsember 2022. Tegemist on seitsmenda iga-aastane keskse tugiteenistuse korraldatava kasutajauuringuga.

Uuriti viit peamist valdkonda:

  • kasutajate demograafia (ametialane roll ja päritoluriik)
  • kasutajate teadlikkus ja lojaalsus (kasutussagedus, teadlikkus ja hinnangud uusima sisu kohta, kogukonna konverents)
  • kasutuskogemus (registreerimine ja sisselogimine, EPALE rakenduse kasutamine, suhtlus kogukonnaga, veebisaidi funktsioonide tundmine ja kasutatavus)
  • kasutajate vajadused (vajalikud parendused)

Küsitlust levitati EPALE veebilehe, sotsiaalmeediakanalite ja uudiskirjade ning peamiste sidusrühmade, sealhulgas 37 EPALE riikliku tugiteenistuse (NSS) kaudu. Selle tulemusena laekus kokku 658 vastust, mis on 26% rohkem kui 2021. aastal.

Kõrge osa (60%) uuringus osalenud EPALE kasutajatest moodustasid täiskasvanud õppega tegelevad töötajad (õpetajad, koolitajad jne). Rahastatud/rahastamist taotlevad projektid ja partnerlused ning riiklikud täiskasvanuõppe infrastruktuurid, võrgustikud ja organisatsioonid moodustasid vastavalt 14% ja 13%. Andragoogika õppejõud, üliõpilased, teadlased ja õppe- ja/või karjäärispetsialistid moodustasid kumbki 10%. Teiste EPALE sihtrühmade vastused olid veidi madalamad ja jäid vahemikku 4-9% kogu saavutatud valimist.

Loe lisaks:

Koolitusjuhi käsiraamatu veebikursus annab mõtteainet nii algajale kui kogenud koolitusjuhile

Järelvaatamine: Europassi ja EPALE kasutusvõimalused erinevates haridusvaldkondades

Перейти к содержимому