Перейти к содержимому
Home » Koolitusjuhi käsiraamatu veebikursus annab mõtteainet nii algajale kui kogenud koolitusjuhile

Koolitusjuhi käsiraamatu veebikursus annab mõtteainet nii algajale kui kogenud koolitusjuhile

Kuigi inimesed ja meeskonnad õpivad iga päev ning organisatsioonid koos nendega, tasub õppimise protsessi  suunata teadlikult, et seeläbi asutuse eesmärke toetada. EPALE „Koolitusjuhi käsiraamatu“ põhjal loodud veebikursus on hea abivahend, mille toel organisatsiooni õppimist mõtestada ja analüüsida.

EPALE* koolitusprotsessi juhtimise veebipõhine käsiraamat on suunatud kõigile, kes puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis, selgitavad autorid. Õppevara räägib koolitusprotsessist kui tervikust, mille all mõeldakse erinevaid organisatsioonisiseseid koolitus- ja arendustegevusi, ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Käsiraamatus esitatud materjali läbi töötamist ja omandamist toeb nüüd selle põhjal loodud veebikursus.

Küsimustele vastavad EPALE „Koolitusjuhi käsiraamatu“ autorid Helina Kibar ja Georgi Skorobogatov.

Milline on õppiv organisatsioon ja miks on vaja seda protsessi teadlikult suunata? Kes peaks seda tegema, kui organisatsioonis eraldi koolitusjuhti ei ole?

Õppiva organisatsiooni kirjeldamiseks on loodud palju erinevaid mudeleid ja teooriaid. Näiteks Senge viie dimensiooni mudel, mille järgi võib organisatsioon end analüüsida. Organisatsiooni õppimine toimub igal juhul olenemata sellest, kas seda suunatakse või mitte, sest inimesed  ja meeskonnad õpivad iga päev ja seda protsessi peatada ei saa. Teadlik suunamine tähendab  õppimise märkamist organisatsioonis, et õppimise kaudu organisatsiooni eesmärke ja  arengut toetada. Kõige olulisemad organisatsiooni õppimise suunajad on organisatsioonis juhid, kes iga päev oma inimestega ning meeskondadega koos toimetavad,  õppimist toetavad ning aitavad  seda organisatsiooni eesmärkidega siduda.

Organisatsiooni õppimine. Joonis raamatust «Koolitusjuhi käsiraamat»

Millised on sagedasemad organisatsiooni arendusprotsesse pidurdavad tegurid? Kuidas need kõrvaldada?

Raske on välja tuua kindlaid tegureid, kuna iga organisatsioon õpib erinevalt. Aga organisatsiooni õppimise puhul on kõige olulisem organisatsioonikultuur,  mis toetab õppimist ja juhid, kes õppimist suunavad.

Kuidas aru saada, kas arendustegevus on olnud tulemuslik ja minu organisatsioon tõepoolest õpib?

Tuleb hinnata arendustegevuse tulemuslikkust organisatsiooni tasandil. Tulemuslikkuse analüüs (nt kasumiaruanne, müügitulemused, rahulolu uuringud) näitavad, kuidas organisatsioonil läheb.  Kui organisatsioon areneb, siis ta ka õpib.

Mida annab kursuse läbimine algajatele koolitusjuhtidele ja mida annab juurde neile, kes juba pikalt selle valdkonnaga tegelenud?

Alustav koolitusjuht saab käsiraamatu alusel lahendada uuele ametikohale asudes tekkivaid ülesandeid, saab praktikute nippe keerukamate küsimuste lahendamiseks ning julgustust väljakutsete ületamiseks. Kogenud koolitusjuht saab aga käsiraamatus ja veebikursuses võrdlusbaasi – uurides, kuidas tegutsevad teised praktikud, saab ta paremini oma seniseid kogemusi mõtestada ning vajadusel viia sisse korrektiivid, võtta kasutusele uued praktikad ning seeläbi toetada organisatsiooni õppimist veel tõhusamalt.

Koolitusjuhi käsiraamat

Koolitusjuhi käsiraamatu veebikursus

Autoritest

Helina Kibar on hariduselt andragoog, lõpetanud Tallinna ülikooli kasvatusteaduste valdkonnas ja omandanud magistrikraadi samas ülikoolis andragoogika erialal. Helina on pikalt töötanud meeskonnajuhina administratiivvaldkondades, viimastel aastatel koolitaja ja konsultandina, nõustades organisatsioone, ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi. Tema peamised koolitusvaldkonnad on olnud hariduse ja täiskasvanu õppimise valdkonnas, koolitusprotsessi juhtimise arendamises. Helinal on täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse, samuti on ta EPALE täiskasvanuhariduse saadik.

Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (cum laude) andragoogika erialal ning koolitab täiskasvanuid alates 2006. aastast. Georgile on antud kõrgeim, täiskasvanute koolitaja 8. taseme kutse. Alates 2015. aastast alustas ta panustamist koolitaja kutsete hindajana ja 2019. aastal liitus ta täiskasvanute koolitajate kutsestandardite arendamise töörühmaga. Georgil on mitmekülgne kogemus ka organisatsioonide koolitus- ja arendustegevuse toetamises. Ta on MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukonna asutaja- ja juhatuse liige, Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juht.

* Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE on Euroopa Komisjoni loodud mitmekeelne rahvusvaheline platvorm täiskasvanuõppe pakkujatele

Перейти к содержимому