Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi noorem-tarkvaraarendaja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi noorem-tarkvaraarendaja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud noorem-tarkvaraarendaja, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 15. septembrini.

Kutsestandardi uuendamisel sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Samuti muudeti tööosade ja kohustuslike kompetentside pealkirju ja sisu:

  • senise „Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)“ asemele lisati „A.2.1 Lihtsa toote või projekti kavandamine koostöös kliendiga, projektihaldus (e-CF kompetents A.4. ja E.2)“;
  • senise „Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)“ asemele lisati „Lihtsa rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.);
  • senise „Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1. ja B.2.)“ asemele lisati „Arendusprotsessis osalemine (e-CF kompetents B.1.)“ ja „Tarkvarasüsteemi realiseerimine  (e-CF kompetents B.1. ja B.2)“.

Lisati tööosa ja kohustuslik kompetents „Tarkvarasüsteemi toetamine  (e-CF kompetents C.1.)“

Dokumendid tutvumiseks:

Noorem-tarkvaraarendaja, tase 4

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembril 2023 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому