Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi loomamassööri kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi loomamassööri kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud loomamassöör, tase 5 kutsestandard, millele ootame tagasisidet 17. märtsiks.

Uuendatud kutsestandardist võeti välja kompetents „Ettevalmistused massaažiks“, tegevusnäitajad lisati kompetentsile „Massaaži tegemine“. Muudatus tuleneb kutsestandardi koostamise uuenenud metoodikast, mille kohaselt moodustab üks tegevus tervikliku tööosa ehk massaaži tegemine algab ettevalmistusest.

Kompetentsi „Massaaži tegemine“ lisati tegevusnäitaja dokumenteerimisest: «dokumenteerib oma leiud, töö kirjelduse ja looma hooldajale antud juhised».

«Kutset läbivad kompetentsid» uuel kutsestandardi vormil ei ole, selle asemel on «üldoskused».

Kavand tutvumiseks:

Loomamassöör, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 17. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому