Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi korteriühistu juhi kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi korteriühistu juhi kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud korteriühistu juhi 4. taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 27. maini.

Kutsestandard on viidud uuele kutsestandardi vormile ja läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.

Kavand tutvumiseks:

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 27. mail 2022 (k.a) e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому