Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi kõrgepinge elektriku kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi kõrgepinge elektriku kutsestandardi kavandile

Kutsekoda ootab tagasisidet kahele uuele kutsestandardile: kõrgepinge elektrik, tase 4 ja kõrgepinge elektrik, tase 5.

Tegemist on täiesti uute standarditega. Põhivõrgu töid on seni teinud jaotusvõrgu kutsega elektrikud, mistõttu oli kutsestandardi koostamist väga vaja.

Kutsestandardi kavand valmis erialaliitude, õpet pakkuvate koolide ning valdkonna ettevõtete koostöös vahemikus september kuni november 2021.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks. Antud juhul plaanib erialale õppekava koostada Tallinna Polütehnikum.

Kavandid tutvumiseks: 

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 9. detsembril 2021 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitlusega tutvustame valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning kogume tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel.

Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks energeetika-, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogule.

Перейти к содержимому