Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi karjäärispetsialisti kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi karjäärispetsialisti kutsestandardite kavanditele

Karjäärinõustaja kutsestandardite töörühm on koostanud karjäärispetsialist, tase 6 ja tase 7 kutsestandardite kavandid.  Tagasisidet kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 31. augustiks. Kutsestandardite uuendamiseks analüüsis töörühm karjäärinõustaja tööd eesmärgiga välja selgitada, millised on selle kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid. Kutsestandardi eesmärk on kirjeldada olulised miinimumnõuded kutsealal töötamiseks. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks. Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Kavandid tutvumiseks: Karjäärispetsialisti kutsestandardite kavandid on koostanud:
  • Piret Jamnes, Fontes
  • Karin Kuimet, PARE
  • Aira Lepik, Tallinna Ülikool
  • Merit Luik, Karjäärinõustajate Ühing
  • Kristina Orion, Töötukassa
  • Margit Rammo, HARNO
  • Lana Randaru, Töötukassa
Ettepanekuid kutsestandardite kavanditele ootame hiljemalt 31.08.2022 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Kutsestandardi töörühm arutab tehtud ettepanekud läbi ning koostab lõpliku versiooni. Kutsestandardite lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks Hariduse Kutsenõukogule.

Перейти к содержимому