Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi IT-turvaspetsialist kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi IT-turvaspetsialist kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud IT-turvaspetsialist, tase 5 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 19. septembrini.

Kutsestandardi kavandis sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks:

IT-turvaspetsialist, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 19. septembril 2023 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому