Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi arhitektuuripärandi spetsialisti kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi arhitektuuripärandi spetsialisti kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud 6. taseme arhitektuuripärandi spetsialisti kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 12. oktoobriks.

6. taseme arhitektuuripärandi spetsialisti kutsestandard on aluseks Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise õppekavale.

Standardi uuendamisel muutis töörühm üldoskuste kirjeldusi ja tegevusnäitajaid ning sõnastas tulevikuoskused.

Jäeti ära eraldi kompetentsina „Tegevuse planeerimine“ – tegevusnäitaja on uues versioonis kutset läbiv kompetents. Ära jäeti ka lisa õigusaktide loeteluga.

Lisati nõue arvestada ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamisel ringmajanduse põhimõtete, ligipääsetavuse ja energiatõhususega.

Dokumendid tutvumiseks

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 12. oktoobril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Перейти к содержимому