Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi saematerjalide tootja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi saematerjalide tootja kutsestandardi kavandile

Kutsekoda ootab kuni 6. jaanuarini arvamusi ja kommentaare saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutsestandardi kavandile.

Kutsestandard oli alates 2018. aastast arhiivis, kuid töörühm, kuhu kuulusid erialaõpet pakkuvate koolide ning valdkonnas tegutsevate ettevõtete esindajad, vaatas selle nüüd põhjalikult üle.

Kutsestandardid täpsustati tegevusnäitajate sõnastusi, et need vastaksid reaalsetele tööprotsessidele.

Muudeti ka kutsestandardi struktuuri, varasema kaheksa osakutse asemel moodustub kompetentside kombinatsioonidest nüüd kolm osakutset: saematerjali tootmisliini operaator, höövelliini operaator ning liimpuidu tootmisliini operaator.

Kutsestandardid tutvumiseks

Tagasiside saata hiljemalt 6. jaanuaril 2022 aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому