Перейти к содержимому
Home » Kutsenõukogude esimehed arutlesid kutsesüsteemi reformi üle

Kutsenõukogude esimehed arutlesid kutsesüsteemi reformi üle

Kutsenõukogu esimeeste kogu tööseminaril räägiti kutsesüsteemi reformi hetkeseisust ning arutleti kompetentsiprofiilide ja oskuste hindamise teemal.

Kutsekojas toimus 17. aprillil kutsenõukogu esimeeste kogu tööseminar, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja oskuste poliitika valdkonna ja Kutsekoja eksperdid tutvustasid kutsesüsteemi reformi plaane ning kogusid kutsenõukogude esimeeste kogu liikmete arvamusi kavandatavate uuenduste kohta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsereformi juht Külli All tutvustas kutsesüsteemi õigusliku raamistiku uuendamise ettevalmistuste tööjärge. Ave Ungro ja Tiia Randma Kutsekojast tutvustasid oskuste ja kutsete süsteemi OsKuS loomise peamisi tegevusi ja nende rakendamise ajakava ning oskuste ja ametite infosüsteemi Oskuste Kompass olemust ja tööjärge.

Sisukate ja aktiivsete lauaarutelude teemadena tõstatusid tööturu ootuste kirjeldamise mitmekesistamine, oskuste ja kutsete hindamisvõimalused ning tervikliku oskuste ja kutsete süsteemi OsKuS juhtimismudeli kavandamine.

Kokkuvõte aruteludes kõlama jäänud mõtetest on siin.

Перейти к содержимому