Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja loovterapeudi kutsestandardi arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja loovterapeudi kutsestandardi arvamusküsitluse

Valminud on uuenenud loovterapeut, tase 7 kutsestandardi kavand, mis on leitav siit.

Peamise uuendusena on loovterapeudi spetsialiseerumised nüüd valdkonnapõhised, st et kutse taotlemisel tuleb kohustuslikke kompetentse tõendada lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast. Varasemalt eraldi tööosadena kirjeldatud töö dokumenteerimise, suhtlemise, koostöö jms seotud kompetentsid on nüüd kirjeldatud üldoskustes. Valitavate kompetentsidena on lisatud «Koolitamine» ja «Superviseerimine».

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 18. septembriks 2019 e-posti aadressile salome.virkus@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому