Перейти к содержимому
Home » Järelvaatamine: infotund VÕTA põhimõtete rakendamisest kutsete andmisel

Järelvaatamine: infotund VÕTA põhimõtete rakendamisest kutsete andmisel

Kutsekoja maikuu infotund käsitles VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) põhimõtete rakendamist kutsete andmisel.

Sellest, kuidas varasemaid töökogemusi arvestatakse haridus- ja töömaailmas Eestis, kuidas Euroopas, andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Külli All.

VÕTA-teemalistest e-koolitustest rääkis Einike Pilli, kes on üks VÕTA õppematerjalide autoritest. Kolm iseseisvalt läbitavat VÕTA-teemalist e-koolitust valmisid eelmisel aastal HTM-i tellimusel ning on suunatud VÕTA taotlejatele, nõustajatele ja hindajatele.

Need õppematerjalid toetavad VÕTA põhimõtete rakendamist: muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist.

Infotundi modereeris Kutsekoja kutsesüsteemi arendusjuht Salome Virkus.

Infotund toimus 17. mail 2022.

Infotunni materjalid

Перейти к содержимому