Перейти к содержимому
Home » Esimesel poolaastal väljastati 5600 kutsetunnistust

Esimesel poolaastal väljastati 5600 kutsetunnistust

Tänavu esimesel poolaastal viidi läbi 649 kutseeksamit ning eksami positiivselt sooritanutele väljastati kokku 5616 kutse- ja/või osakutsetunnistust.

Kokku taotleti tänavu kutset ja/või osakutset 169 erineval kutsealal 13 valdkonnas. Eksami sooritas positiivsele tulemusele 89% kutse taotlejatest.

Populaarsemad kutsed (eksami positiivse tulemusega sooritamisel väljastatud tunnistuste järgi) olid  2022 esimesel poolaastal: kokk, tase 4 (332 väljastatud kutsetunnistust); kondiiter, tase 4 (221 väljastatud kutsetunnistust); hooldustöötaja, tase 4 (213 väljastatud kutsetunnistust); IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 (206 väljastatud kutsetunnistust) ning plaatija, tase 4 esmane kutse (175 väljastatud kutsetunnistust).

Samas on ka kutsealasid, kus kutset taotlesid ja eksami sooritasid vaid üksikud inimesed. Näiteks on Eestis tänavu esimesest poolaastast juures üks kutsetunnistusega viienda taseme 3D modelleerija, kolmanda taseme hobusekasvatustöötaja, neljanda taseme piirdeaedade ehitaja ja viienda taseme stilist.

Kutsetegevuse valdkondEksameidTunnistusiSooritamise %
Teenindus119106196%
Arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara7564584%
Toiduainetööstus ja põllumajandus6263798%
Sotsiaalhoolekanne42582100%
Transport ja logistika7257482%
Tehnika, tootmine ja töötlemine6351184%
Äriteenindus ja muu äritegevus2338592%
Energeetika, mäe- ja keemiatööstus3533288%
Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon4429882%
Kultuur7428097%
Metsandus3115156%
Tervishoid610899%
Vara- ja isikukaitse35285%
Kokku649561689%
Tabel 1. 2022 I pa kutseeksamite tulemused valdkondade lõikes


Ebaõnnestumise taga erinevad põhjused

Sagedamini ebaõnnestusid selle aasta esimeses pooles sarnaselt 2021. aastale kutseeksamid viienda taseme kinnisvaramaakleri kutse taotlejatel (sooritamise protsent 45%, 2021 aastal – 50%), neljanda taseme roboti operaatori (sooritamise protsent 44%, 2021 aastal – 55%), neljanda taseme arboristi (sooritamise protsent 34%, 2022 aastal – 35%) ja neljanda taseme tisleri (sooritamise protsent 37%, 2021 aastal – 57%) kutse taotlejatel. Kõigil neil kutsealadel oli kutse taotlejaid alla 100.

Alati ei ebaõnnestu sooritaja kõikides eksamiosades, vaid ainult mõnes – vestlus, test või praktiline töö. Näiteks roboti operaator, tase 4 kutseeksamil on läbi kukkunute seas nii neid, kes ei tule toime testiga, kui neid, kellele saab komistuskiviks praktiline töö, rääkis Eesti Masinatööstuse Liidu esindaja Alexandra Lumiste. Praktilise ülesande täitmisel on levinumateks probleemideks, et programmi ei saada tööle, arvuti ja roboti koordinaadid ei ühti, mittetöötavat osa parandada ei osata, jäädakse ajahätta ja loobutakse praktilise töö tegemisest.

Tisler, tase 4 kutseeksamil on sage komistuskivi see, et eksamineeritavad ei ole hindamisstandardit lugenud ja endale selgeks teinud, mille järgi kutseeksamil toodet ja lõplikku eksamitöö seletuskirja hinnatakse, tõdes Eesti Mööblitootjate Liidu tegevjuht Eneli Org. Eksamitöö seletuskiri tuleb kutse taotlejal edastada 20 päeva enne kutseeksamit hindamiskomisjonile, kes hindab seletuskirja ja edastab kutse taotlejale info konkreetsetest puudustest. Oru sõnul aga kahjuks sageli puuduseid kutseeksamipäevaks ei parandata. Levinud on seegi, et õpilased teevad eksamitöö seletuskirja valmis, aga toodet valmistades lähevad mõõdud paigast ja seletuskirja uusi mõõte sisse ei viida. 

Kutsesüsteemi suunajuhi Maris Saarsalu tõdes, et kutseeksami ebaõnnestumisel on erinevaid põhjusi. Oluline on õppurite ettevalmistamine eksamiks, et nad teaksid mis neid ees ootab, nt millistest osadest eksam koosneb, kui pikk on eksami sooritamise aeg, milliste kriteeriumite alusel nende töid hinnatakse. Samas vähem oluline ei ole eksamiruumis valitsev sõbralik ja toetav õhkkond, sest vahest ei pea lihtsalt vastu ka eksamineeritava närv.

Tasub teada

2022 I poolaastal osales eksamiprotsessis 31 kutseõppeasutust, kus kutseeksameid viisid läbi 40 töömaailma kutse andjat ja 15 kool kui kutse andjat, kel on õigus kutseid väljastada oma kooli lõpetajatele.

Kõige rohkem kutseeksameid viisid läbi ja kutsetunnistusi väljastasid Eesti Peakokkade Ühendus (67 kutseeksamit, 538 tunnistust), Eesti Ehitusettevõtjate Liit (63 kutseeksamit, 543 kutsetunnistust), Autokutseõppe Liit (53 kutseeksamit, 350 kutsetunnistust) ning Eesti Masinatööstuse Liit (46 eksamit, 344 kutsetunnistust).

Kool kui kutse andjatest viisid enim kutseeksameid läbi Tartu Rakenduslik Kolledž (75 kutseeksamit, 712 väljastatud kutsetunnistust), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (54 kutseeksamit, 685 väljastatud kutsetunnistust) ja Järvamaa Kutsehariduskeskus (51 kutseeksamit, 434 väljastatud kutsetunnistust).

Loe lisaks:

Galerii: kutseeksamid on tulevase töö peegeldus

Kutsesüsteem on uuenduste lävel

Enim taotleti mullu lapsehoidja, koka ja IT-spetsialisti kutseid

Перейти к содержимому